Vladimír Holan básník

Vladimír Holan básník

Vladimír Křivánek

monografie
2010, první vydání

Ilustrace fotografie Petry Ružičkové
Formát 215×255 mm, 428 stran, pevná vazba V8, potah papírový, přebal
ISBN 978-80-904164-4-4
Cena 590 Kč
Distribuce Poslední kusy v prodeji na Kosmas.cz, v nakladatelství již vyprodáno.

Anotace

Komplexní literárněhistorická monografie o interpretačně zřejmě nejsložitější osobnosti české poezie dvacátého století sleduje v deseti rozsáhlých, vnitřně bohatě členěných kapitolách všechny básníkovy zásadní životní a umělecké peripetie, literární kontext i dobové přijetí jeho díla. Každá kapitola je uvedena citátovým názvem a mottem z Holanovy tvorby a otevřena uměleckými fotografiemi výtvarnice Petry Růžičkové. Jádrem publikace zůstávají interpretace básníkova díla v celé jeho monumentální rozloze a pozoruhodném poetickém a myšlenkovém vývoji. Kniha je doplněna důkladným poznámkovým aparátem (917 poznámek pod čarou), široce fotograficky dokumentovanými kalendárii života a díla, podrobnou personální bibliografií, anglickým résumé a čtyřmi přehlednými rejstříky autorů, děl, souvislostí a emblémů. Tato rozsáhlá, velkoryse koncipovaná a exkluzivně vypravená publikace obsahuje 182 obrázky (polovina z nich je tištěna plnobarevně).

Odkazy

Obrazová příloha