Ticho & spol.

Ticho & spol.

Zdeněk Lebl

sbírka básní
2011

Ilustrace Miroslav Huptych
Formát 180 stran, 190×190 mm, vazba V4, obálka i vnitřní listy vytištěny na speciální grafický papír
ISBN 978-80-904164-6-8
Cena 290 Kč
Distribuce Kosmas s.r.o.

Anotace

Kniha obsahuje 125 básní, do nichž autor vložil sumu svého dosavadního poznání světa. Ironizující a sarkastický tón řady básní je prostředkem, jak se vyrovnat se skepsí a rozčarováním ze současného způsobu lidské existence a ztráty hodnot. Klíčovým motivem sbírky je osudové ticho smrti předávané z generace na generaci. Zkušenost tohoto ticha ovšem přenést nelze, každý ji objevuje sám. Velkou devizu knihy představuje jazyk, ohýbaný rytmem, košatý neologismy, hravostí a nejširším spektrem básnických možností. Výtvarný doprovod, který konvenuje se snahou knihy poukázat na hořký paradox a ironii zobrazovaných skutečností , vytvořil formou koláží Miroslav Huptych. Obsáhlým doslovem, nahlížejícím na podstatné souvislosti Leblovy básnické generace a osvětlujícím interpretačně obtížné momenty, doplnil knihu veršů Vladimír Křivánek.

Odkazy

Obrazová příloha