Goethe Institut: představení knihy Slovo / Das Wort

24.01.2017  |  rubrika: Zápisky o knihách Zápisník

Představení knihy na půdě Goethe Institutu v Praze 24. ledna 2017.

Stefan George (1868-1933) je považován za nejvýznamnějšího německy píšícího básníka symbolismu. Jeho pojetí umění cílí na exkluzivitu, odklání se od všednodenní reality a odmítá jakoukoli účelnost krásného. Raná tvorba Georgeho je ovlivněna francouzským symbolismem. Vrcholem tohoto období je cyklus Das Jahr der Seele (1897, rozš. vydání 1899). S cyklem Der Teppich des Lebens und die Lieder vom Traum und Tod (1900) se George odvrátil od estetismu. Začal budovat nový mýtický svět hodnot, v němž je básník vizionářem v kruhu svých učedníků. 1907 uveřejnil George cyklus Der siebente Ring, 1914 vyšla sbírka Der Stern des Bundes. Stefan George neměl stálé bydliště, zdržoval se především v Berlíně, Mnichově a Heidelberku. 1933 odešel do Švýcarska.
Od r. 1892 vznikla kolem Stefana Georgeho a jeho díla skupina básníků, umělců a učenců, tzv. George-Kreis (Kruh Stefana Georgeho). V jeho středu stáli především spolupracovníci časopisu Blätter für die Kunst (vycházel v letech 1892-1919).
Radek Malý (1977) je básník, autor knížek pro děti a překladatel z němčiny, působí na Univerzitě Palackého v Olomouci. Za sbírku Vraní zpěvy (2002) obdržel cenu Jiřího Ortena, dvakrát byl oceněn Magnesií Literou – za sbírku Větrní (2005) a za knihu pro děti Listonoš vítr (2011, kniha byla zapsána na čestnou listinu IBBY). V roce 2015 vyšla sbírka Všehomír. Přeložil např. poezii Georga Trakla, Ericha Kästnera, Rainera Marii Rilka, Paula Celana, Hugo Sonnenscheina a dalších. Připravil také antologii německé expresionistické poezie Držíce v drzých držkách cigarety, z poezie autorů německého nonsensu sestavil antologii Malé lalulá (2014).